Kahn-Academy-NLStichting Khan Academy NL heeft als missie om het materiaal van de Khan Academy in het Nederlands te vertalen en voor iedereen die het Engels niet machtig is beschikbaar te maken. De oorspronkelijke Khan Academy is een stichting in de Verenigde Staten die een innovatief leerplatform ter beschikking stelt, onder andere op basis van Learning Analytics. Het platform is vooral bekend om de grote hoeveelheden gefilmde/geanimeerde uitleg die er te vinden is over allerlei vakken. Khan Academy NL is door Khan Academy USA officieel benoemd tot ‘Dutch Language Advocate’.

In het schooljaar 2012-2013 voeren Kennisnet en Khan Academy NL een pilot uit met de Engelstalige versie van de Khan Academy bij scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Doel is om inzicht te krijgen welke aanpassingen nodig zijn om dit materiaal aan te laten sluiten bij de Nederlandse leerlijn en welke functionaliteiten we kunnen verbeteren voor een optimaal gebruik. Daarnaast willen we graag te weten komen wat docenten hebben aan de voortgangsinformatie over hun leerlingen, of ze daar in de praktijk op kunnen handelen en wat daar nog beter aan zou kunnen.