Het NMC Horizon Report 2012 K-12 Edition wordt volgende week officieel uitgebracht tijdens de NMC Summer Conference in Boston. Het rapport beoogt nieuwe ontwikkelingen te signaleren die wereldwijd grote impact op het onderwijs zullen hebben. Naast een duiding van de technologie of ontwikkeling wordt de verbinding met het onderwijs gelegd, tevens bevat het rapport reeds bestaande praktijkvoorbeelden van toepassingen in het onderwijs. Wij bekeken het rapport alvast en plaatsten een paar eerste kanttekeningen.

Gezamenlijk onderzoek vormt basis Horizon reports
Dit vierde ‘Horizon Report > 2012 K-12 Edition’ is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek door het NMC, het ‘Consortium of School Networking’ (CoSN), en de ‘International Society for Technology in Education’ (ISTE). In een zorgvuldig proces werkt een internationaal Advisory Board van ruim 40 adviseurs aan het selecteren, prioriteren en duiden van ontwikkelingen die grote impact zullen hebben op het internationale onderwijs in de komende 5 jaar. Deze groep selecteert 6 opkomende technologieën die hun impact zullen hebben binnen 3 adoptiehorizons in de komende 5 jaar.

Near-term Horizon (impact binnen 1 jaar of korter)

Mobile devices & apps
Mobiele apparaten en apps worden steeds meer gezien als waardevolle leermiddelen. Horizon ziet een ommezwaai van het weren van meegebrachte devices naar een actief ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) beleid. Ik vind ook dat de enorme potentie van zowel de devices als de zeer snel groeiende hoeveelheid toepassingen in de app stores nauwelijks overschat kan worden. Het rapport gaat echter voorbij aan de consequenties van BYOD voor de instelling zoals de impact op de infrastructuur, de omslag in ict-beheer en de grote verandering in verantwoordelijkheden van gebruikers en ict-professionals.

Tablet computing
Tablets bieden nieuwe kansen boven traditionele computers, met name om 1-op-1 onderwijs mogelijk te maken. Horizon ziet tablets als geschikte instrumenten om leermateriaal te delen en de voordelen van de appontwikkeling te combineren met groter gebruiksgemak dan de veel kleinere smartphones. Voor het consumeren van en interacteren met leerinhoud en toepassingen is dit inderdaad zeer veelbelovend. De claim van Horizon dat tablets als minder verstorend worden ervaren dan smartphones, begrijp ik echter niet. Zowel ‘bellen’ als ‘texting’ is minstens zo eenvoudig zo niet beter mogelijk met tablets, de factor ‘afleiding’ blijft altijd aanwezig en kan volgens mij in alle tijden en met alle middelen het beste bestreden worden door leerlingen te boeien en uit te dagen in hun eigen tempo en (leer)stijl. Ook het argument dat tablets grote kostenvoordelen hebben in aanschaf volg ik niet. Wel is het absoluut zo dat, mits juist ingezet, grote voordelen kunnen worden behaald in beheer en ondersteuning. De eenvoud van tablets in het gebruik en bij de installatie van apps biedt zeker kansen tot kostenbesparingen.

Mid-term Horizon (impact binnen 2 tot 3 jaar)

Game based learning
Game based learning krijgt steeds meer aandacht omdat onderzoek aantoont dat het de effectiviteit van leren bevordert. Horizon concentreert zich op dit punt vooral op de directe inzet van games. De ervaringen in het Nederlandse onderwijs laten echter zien dat games beperkt inzetbaar zijn in het leren, met name bij het opdoen van vaardigheden werkt het goed. Wel heel veelbelovend is de ‘Gamification’ ontwikkeling die zich richt op het benutten van de motiverende elementen uit games die kunnen worden toegepast in leersituaties.

Personal learning environments
Personal learning environments (PLE’s) refereren aan de persoonlijke collecties van (leer)materiaal en toepassingen die leerlingen (en docenten) verzamelen om hun eigen leerproces (formeel en informeel) vorm te geven. Horizon geeft aan dat dit een directe consequentie is van eerdergenoemde mobile devices (smartphones en tablets) en daarop beschikbare apps die in hoog tempo web-gebaseerde omgevingen vervangen. Deze PLE’s zijn echter geen ‘omgevingen’ meer in de zin dat er fysieke of zelfs virtuele samenhang is tussen materiaal en toepassingen. Dit zal de komende jaren de uitdaging vormen voor het ict-beleid op de instelling, zoals ook bij BYOD. Welke (coördinerende) verantwoordelijkheid/taak ligt straks nog bij de instelling? Met hoeveel eigen invulling van hun werkomgeving kunnen leerlingen en docenten nog goed samenwerken in een leerproces waarin de instelling haar verantwoordelijkheid nog steeds kan nemen? Zeer boeiende vragen waar we ons in zullen verdiepen.

Far-term Horizon (impact binnen 4 tot 5 jaar)

Augmented reality
Augmented reality (AR) voegt een laag informatie toe aan de bestaande wereld. Hiermee komt voor de gebruiker context en locatiegebonden informatie beschikbaar die op een intuïtieve manier wordt gepresenteerd. Hoewel AR steeds eenvoudiger is toe te passen, onder andere door de snelle adoptie van smartphones met camera’s, GPS en een kompas, ziet Horizon nog maar heel beperkt voorbeelden van toepassingen in het onderwijs. Om deze reden wordt AR op de langere termijn geplaatst, terwijl in het informele leren al veel toepassingen zichtbaar zijn. Wij gaan ons dit jaar inspannen om die voorbeelden te vinden of te helpen creëren omdat het leerrendement van met name locatie-gebaseerde AR al wel aangetoond is.

Natural user interfaces
Natural user interfaces stellen gebruikers in staat computers te bedienen met gebaren, lichaamsbeweging (zoals bijvoorbeelde bij de Nintendo Wii of Microsoft Kinect), gezichtsuitdrukkingen of hun stem. Daarmee vervangen ze het toetsenbord en de muis als manier om aan een computer duidelijk te maken wat je wilt. Horizon refereert met name aan succesvolle toepassingen in het speciaal onderwijs, het is echter duidelijk dat met de grote adoptie van tablets en ontwikkelingen als Siri in de iPhone 4S ook voor het grote publiek de drempel voor het gebruik van ‘computers’ belangrijk verlaagd is. Met Waag Society kijken we naar de mogelijkheid een experiment op te zetten rond ‘Embodied Learning’. Het eigen lichaam wordt ingezet als interface voor een nieuwe manier van leren waarin informatie en kennis direct gekoppeld worden in een persoonlijke, associatieve context.

Lever input voor een ingelaste Podcast over Horizon 2012 K12!
Deze post geeft een eerste indruk van de onderwerpen in het NMC Horizon Report 2012 K-12 Edition. Volgende week maken we een extra podcast geheel gewijd aan het rapport. Hierin behandelen we graag jullie vragen of kanttekeningen bij het rapport. We zullen dan ook aandacht besteden aan de ‘Key Trends’ en ‘Significant Challenges’ in het onderwijs zoals Horizon die heeft geïdentificeerd. Schrijf je vragen en opmerkingen in de comments onder deze post of tweet ons voor woensdagmiddag 13 juni, dank alvast!